— Visste du... —

...att många utredningsmodeller för kränkande särbehandling saknar vetenskaplig teori? De flesta utredningar genomförs också idag av icke kvalificerade utredare. Kan du lita på bedömningen?


Behöver ni hjälp med en second opinon på genomförd utredning? Vi åtar oss det uppdraget från Fack, FHV, Konsultföretag, privatperson eller arbetsgivare. 

35.000:- exkl moms för bedömning av bifogad dokumentation.


— KAKS - Utredningar som gör skillnad —

KAKS utredningar bygger på Leymanns teori om oetisk kommunikation och hur mobbningsprocesser utvecklas, samt den skolbildning som utvecklats i hans fotspår som betonar en analys av situationerna där utstötningsprocesser uppstår. Ljuset riktas mot att göra det som inträffat begripligt. Denna teoretiska bas sätter ljuset på förhållande mellan krav, resurser och konsekvenser i arbetslivet.

Det finns en komplikation för både chefer och medarbetare i dagens arbetsliv. Motsägelsefulla krav ingår i chefer och anställdas vardag. Forskning visar att ett allt större ansvar förläggs på individen att själva lösa sina problem och leva upp till höga förväntningar. Det är dokumenterat en grogrund för konkurrensbeteende. Ansvaret för arbetsmiljö läggs närmast första linjen medan ständigt höjda krav uppifrån på administration och effektivitet inte går ihop. I en sådan verklighet görs ofta utredningar av kränkande särbehandling på ett sätt som ger en felaktig bild av situationen. Enstaka "kränkningar" både anmäls och avfärdas eller hålls fram som bevis, på tveksamma grunder. 

Inklusive kommunikation vill inte uppmuntra till att göra den slags utredningar. Utredningar ska göras om och när du som chef eller fackligt ombud får signaler på att någon kan fara illa på arbetsplatsen. Det kan också handla om dig själv. AFS:2015:4 påbjuder inte utredningar av enstaka "kränkningar". Istället är avsikten att tidigt fånga upp risker av att någon hamnar i utanförskap eller utvecklar stressreaktioner på grund av kränkande och exkluderande handlingsmönster på arbetsplatsen. Det vi bedömer är effekter av oetisk kommunikation. Utredningar med KAKS inkluderar även riskbedömning av chefernas möjlighet och förutsättningar att säkerställa arbetsmiljön. Ingen enskild person kan ensam hållas ansvarig för organisatoriska brister! Därför gör vi komplexa utredningar baserade på flera berättelser om den organisatoriska arbetsmiljön utan utpekande av syndabockar.

KAKS utredningar bygger på 3 delar:

Skuggning på arbetsplatsen för att får en förståelse för arbetsmiljön och arbetets art och förutsättningar.

Skattningsinstrument

Narrativa intervjuer

Du vet väl att du kan söka stöd från försäkringskassan för att utreda och förebygga sjukskrivning? Läs mer här:

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/lYwxDsIwDEXPwpAxShAbW4W4ACxVF-SUNDUBu3LcIG5PgBMwPT3p_e8G17uBoGICRSa4N--f42O_gM5mu-uMPzBpJD0fL6dYFqaCNRoPEqKWhBWkWZQCqoSUQCyPsw14FUjG_2gnFtuCD2N4pQTfqFlmUbDltuZJgNoZGy9rEMz2_6lbcrd5A19MMeI!/

— TYPER AV UTREDNINGAR —

SECOND OPINION av genomförda utredningar. Uppdrag via fack eller arbetsgivare att gå igenom genomförd utredning och ge en second opinion för att bedöma om det föreligger risk för utanförskap, ohälsa eller skada för någon, såväl utsatt som anklagad.

KAKS UTREDNING gör det som hänt begripligt och hanterbart och följer intentionen i AFS:2015:4 med fokus på åtgärder i arbetsmiljön. Vi bedömer effekter av oetisk kommunikation på arbetsplatsen och beskriver sammanhanget som det uppstått i.

RISKBEDÖMNING av arbetsmiljön avseende utanförskap, oetisk kommunikation och stress