— Tjänster  —


1. Second opinion utredning

Ingår:

Digitalt uppstartsmöte

Inläsning dokumentation och utredning

Analys och bedömning

Rapportskrivning

Återkoppling (digital)

35.000 kr exkl. moms

2. Screening arbetsgrupp kränkande särbehandling

Ingår:

(4-12 personer)

Skattningsinstrument (enkät)

Resultatanalys

Skriftlig bedömning

(För fler deltagare begär offert)

12.000 kr exkl. moms

3. Handledning för utredare av kränkande särbehandling

(Digitala möten)

Texthandledning

Uppskattad tid/utredning 4 timmar

1.800 kr /påbörjad timme exkl. moms

4. Bisittare i KAKS utredning

(Digitala möten)

Ingår:

Uppstartsmöte med utredare

Ärendediskussion

Genomläsning narrationer

Gemensam bedömning av utfallet

Redigering/medskribent rapport

1.800 kr/påbörjad timme exkl. moms.

5. KAKS utredning

Utredningen består av 3 delar:

Skuggning på arbetsplatsen

Skattningsinstrument

Intervjuer

Ta kontakt för mer information och offert.


offert kr