— Tjänster  —

1. Second opinion utredning

Ingår:

Digitalt uppstartsmöte

Inläsning dokumentation och utredning

Analys och bedömning

Rapportskrivning

Återkoppling (digital)

35.000 kr exkl. moms

2. Screening arbetsgrupp kränkande särbehandling

Ingår:

(4-12 personer)

Skattningsinstrument (enkät)

Resultatanalys

Skriftlig bedömning

(För fler deltagare begär offert)

12.000 kr exkl. moms

3. Föreläsning om kränkande särbehandling (digital)

Ingår:

(10-15 personer)

Inbjudan via zoom

2x45 minuters föreläsning 

(För fler deltagare begär offert)


15.000 kr exkl. moms

4. Föreläsning om organisationspolitik 

och allianser i arbetslivet (digital)

Ingår:

(10-15 personer)

Inbjudan via zoom

2x45 minuters föreläsning 

(För fler deltagare begär offert)

15.000 kr exkl. moms

5. Föreläsning om visselblåsning och

social exkludering (digital)

Ingår:

(10-15 personer)

Inbjudan via zoom

2x45 minuters föreläsning

(För fler deltagare begär offert)

15.000 kr exkl. moms

6. Handledning för utredare av kränkande särbehandling

(Digitala möten)

Texthandledning

Uppskattad tid/utredning 4 timmar

1.800 kr /påbörjad timme exkl. moms

7. Bisittare i KAKS utredning

(Digitala möten)

Ingår:

Uppstartsmöte med utredare

Ärendediskussion

Genomläsning narrationer

Gemensam bedömning av utfallet

Redigering/medskribent rapport

1.800 kr/påbörjad timme exkl. moms.

— Beställ våra tjänster —

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.