— Diplomutbildning för utredare —

Öppen för bokning på Folkuniversitetet!

Från och med 2021 övergår utbildningarna till Folkuniversitetets regi! I början av året inleddes dialogen och nu har den första kursen fallit på plats! Folkuniversitetet med sitt ursprung i universitetens studerandeföreningar, demokratiseringsprocess och folkbildning är en partner som stämmer väl överens med KAKS@ metodikens fokus på särbehandling som ett socialpolitiskt problem som leder till social utsatthet och vi är glada över förtroendet. Kurserna kommer att ges i 3 block som samtliga ingår i diplomutbildningen. Block 1 och 2 kan läsas separat. Första kursen ger grundläggande kunskaper om vad kränkande särbehandling är, baserat på tvärvetenskaplig forskning samt hur det skiljer sig från andra problem i arbetslivet som konflikter och aggressivt eller antisocialt beteende. Vidare introduceras KAKS modellen för utredning av kränkande särbehandling. Effekter av särbehandling belyses också på individ, grupp och organisationsnivå. Problemet diskuteras också i relation till det moderna arbetslivets krav och villkor samt ger grundläggande förståelse för hur organisatorisk och social arbetsmiljö kan leda till exkluderings-processer på arbetsplatsen.

Anmäl dig här!