— Kränkande särbehandling grundkurs —

Grundkursen i kränkande särbehandling vänder sig till alla som i sin yrkesutövning behöver kunskap om kränkande särbehandling. Den baseras på senaste forskningen om mobbning, särbehandling och destruktiv kommunikation i organisationer samt hur arbetslivets organisering bidrar till etablering av exkluderande eller inkluderande processer. Kursen ingår som en del i diplomutbildningen för utredare men kan läsas separat utan avsikt att bli utredare. Ingen särskild behörighet för att bli antagen på denna kurs separat. För den fulla diplomutbildningen ställs andra krav på förkunskaper samt genomgång av övriga delkurser. (Se diplomutbildning)

Kursen ges digitalt på distans under 2 dagar.

(datum för 2021 kommer inom kort)

Pris: