— En podd om arbetslivets dilemma —

Ovan hittar du länken till vår podd. Jag och Thomas Jordan pratar om särbehandling, konflikter, forskning och praktik i arbetslivet. Avsnitten är 20 minuter. Droppa in när det passar dig!

KAKS®Utbildning 2021 ges i samarbete med Folkuniversitet i Stockholm.

— Get a Second opinion —

Behöver ni hjälp med att utvärdera en utredning om kränkande särbehandling?

Få utredningar av kränkande särbehandling görs av specialistutbildade konsulter med en gedigen akademisk grundutbildning och många års erfarenhet på arbetsmiljöområdet. Många utredningar leder till bedömningar på lösa grunder som inte är förankrade i vetenskaplig teori eller metodik, utan åtgärdsförslag eller förklaring till hur bedömningen gjorts. 

Och praxis i Sverige har blivit att det är arbetsgivaren, enbart, som beställer utredningar. Detta leder till oetisk hantering av kränkande särbehandling och svårigheter att utvärdera risker i arbetsmiljön. Inklusive Kommunikation gör en opartisk granskning av genomförd utredning på uppdrag av medarbetare, fack, FHV eller arbetsgivare för att:

  1. Granska bedömning om det föreligger risk för ohälsa/utanförskap utifrån skriftlig dokumentation. 
  2. Analysera tolkningen av utredningens resultat utifrån underbyggnad och koppling till teori samt metod.
  3. Utvärdera om utredningen följer riktlinjerna i AFS:2015:4.

Be om offert för en second opinon!

inklusive@icloud.com


Kärnan i kränkande särbehandling är inte att någon inte får sin vilja igenom. Det är inte en konflikt om olika intresse. Inte heller att känna sig kränkt av saklig kritik. Det är inte en temporär klumpighet eller ens en obefogad utskällning. Kärnan är att bli begränsad från kommunikation med andra på arbetsplatsen på ett obegripligt och orättvist sätt. En form av stöld som begränsar någons möjlighet att göra sitt jobb. Som får långtgående effekter på både möjlighet till försörjning och hälsa. Det är ingen "upplevelse". Det är en risk. 

— Förebygg kränkande särbehandling —

Gör regelbunden screening! 

Ange undertext här

— Skatta förekomst av särbehandling på gruppnivå —

KAKS använder ett validerat screeninginstrument för att inventera förekomst av kränkande särbehandling

Ange undertext här

— Utvärdera insatser —

KAKS använder ett validerat screeninginstrument för att inventera förekomst av kränkande särbehandling

Ange undertext här

— Utvärdera utredningar —

KAKS använder ett validerat screeninginstrument för att inventera förekomst av kränkande särbehandling

— Licenskravet på utredningar med KAKS® avskaffas —

Till följd av Coronakrisen har beslut tagits att avskaffa krav på licenser för utredningar baserade på KAKS® modellen. Det är helt enkelt inte etiskt försvarbart att småföretagare ska betala för en begränsad licenstid när mångas verksamheter stannar under längre tid och vi fortfarande inte kan ha någon tidsaspekt på hur länge krisen kommer att pågå. Detta innebär att utbildningen övergår från licensutbildning till diplomutbildning. Inget särskilt avtal för licens kommer att behövas för att använda modellen för utredningar. Diplom utfärdas, som tidigare i samband med fullföljd utbildning. 

— Gör 2020 till hållbarhetens år i arbetslivet!  —

Funderar ni på hur ni ska komma ifrån att släcka arbetsmiljöbränder och hinna med strategiskt förebyggande arbete när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö? Ta kontakt och berätta om hur era utmaningar ser ut 2020. inklusive@icloud.com 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR !

Med många önskningar om ett 2020 som inkluderar

Mycket har dragit igång under året! Som vanligt rusar tiden och nu är det snart nytt år igen. Ett antal nya licenstagare har tillkommit under andra året med KAKS® utbildningar. Nya tjänster har utformats för att kunna erbjuda stöd åt HR, chefer och fack. Thomas Jordan och jag har startat en podd som vi fått byta namn på 2 ggr eftersom det fanns andra med de namn vi först valde. 4 avsnitt ligger ute nu (Du hittar podden nedanför här på sidan). 

Ytterligare 2 avsnitt ligger på redigeringsbordet så håll utkik. 

Nästa år inleds med att utredare har möjlighet till påfyllnad med en workshop i februari och öva färdighet i narrativ metod. I April startar 3:e omgången licentsutbildningar. Vill du ha information? Skicka ett mail;  inklusive@icloud.com.

Hoppas alla får lite julefrid och jag ger en särskild tanke till alla som just nu befinner sig i utanförskap. 

Allt gott!

/Anneli


— Ny podd om arbetslivet —

6:e avsnittet ute nu!

Podden heter Jobbliv. Bakom podden finns doktorand Anneli Matsson och docent Thomas Jordan som pratar om dilemma i arbetslivet. 3:e avsnittet handlar om skillnaden mellan kränkande särbehandling, konflikter och aggressivt beteende. Missa inte det! 

LYSSNA HÄR!— HR-stöd i KAKS® metodik —

Vill du bli internspecialist på kränkande särbehandling? Nu finns möjlighet att gå 3-dagars utbildning för att skapa säkerhet när det gäller att identifiera risker i arbetsmiljön som kan leda till kränkande särbehandling. Läs mer under övriga tjänster.

Specialister på 

— KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING—

Ingen fråga är för liten när det gäller kränkande särbehandling. Med oss och över 15 års erfarenhet får Du stöd för att kunna ta informerade beslut om vad som behöver göras i er arbetsmiljö för att leva upp till arbetsmiljöverkets riktlinjer AFS:2015:4. Genom oss får du kontakt med specialister som arbetat med arbetsmiljöfrågor under lång tid och med bakgrund som beteendevetare, psykologer och organisationskonsluter. Alla konsulter är licensierade i utredningsmetodiken KAKS®.


KAKS®

— UTBILDNING —

Licensutbildning för utredning av kränkande särbehandling för beteendevetare och organisationspsykologer.


KAKS®

— UTREDNINGAR —

Utredningar med KAKS® följer kraven i AFS:2015:4 och leder till bedömning av kränkande särbehandling samt riskområden i arbetsmiljön.


KAKS®

— METODSTÖD —

Metodstöd för HR och arbetsgivare för att utveckla fungerande rutiner för att förebygga och hantera kränkande särbehandling.

 

 

Skapa en inkluderande arbetsmiljö

— WALK THE TALK! —

 

 


— CALL FOR ENGAGEMENT —

Var med och bygg en hållbar arbetsmiljö med oss! Här kan ni dela med er av berättelser om hur ni lyckats skapa tolerans och inkludering i arbetsmiljön, eller nominera en arbetsplats som god förebild. Var med och påverka! Läs mer under fliken Om oss.


Care

— VÅR FILOSOFI —

Grundtanken är att alla människor behöver tillhörighet. När denna på ett eller annat sätt hotas uppstår stress och ohälsa. Kränkande särbehandling kan därför både leda till hot mot tillhörighet och triggas av hot mot tillhörighet på grund av arbetets förutsättningar. Orsaker bör därför sökas i arbetsmiljön snarare än hos individerna.

Professionella konsulter

— LICENSUTREDARE —

När du anlitar en licensierad utredare för KAKS® är du i trygga händer. Alla har en akademisk grundutbildning som beteendevetare, socionom eller psykolog och minst 5 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor. 

Kontrakt

— KONFIDENTIALITET —

Det ska vara tryggt att prata om kränkande särbehandling. Vi avslöjar aldrig våra uppdragsgivare. Vi namnger inte personer som utreds i rapporterna. Vi tar ansvar för våra tolkningar av vad som berättas utifrån informerat samtycke. Alla som deltar i utredningen får först godkänna vad som dokumenteras. Vi sparar inte några uppgifter om utredningar digitalt och lämnar inte ut rapporter i efterhand.