— Ny podd om arbetslivet —

1:a avsnittet ute nu!

Podden heter Jobbliv. Bakom podden finns doktorand Anneli Matsson och docent Thomas Jordan som pratar om dilemma i arbetslivet. Första avsnittet handlar om en studie Thomas gjort om utredningar av kränkande särbehandling. Missa inte det!

LYSSNA HÄR!— KAKS® Workshop 14/2 2020 —

Är du chef eller har en HR befattning, eller arbetar som beteendevetare på företagshälsovård? Nu kan du anmäla dig till 1 dags workshop för att göra säkrare bedömning i samband med svåra ärende. Läs mer under fliken övriga tjänster.

— HR-stöd i KAKS® metodik —

Vill du bli internspecialist på kränkande särbehandling? Nu finns möjlighet att gå 3-dagars utbildning för att skapa säkerhet när det gäller att identifiera risker i arbetsmiljön som kan leda till kränkande särbehandling. Läs mer under övriga tjänster.

Specialister på 

— KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING—

Ingen fråga är för liten när det gäller kränkande särbehandling. Med oss och över 15 års erfarenhet får Du stöd för att kunna ta informerade beslut om vad som behöver göras i er arbetsmiljö för att leva upp till arbetsmiljöverkets riktlinjer AFS:2015:4. Genom oss får du kontakt med specialister som arbetat med arbetsmiljöfrågor under lång tid och med bakgrund som beteendevetare, psykologer och organisationskonsluter. Alla konsulter är licensierade i utredningsmetodiken KAKS®.


KAKS®

— UTBILDNING —

Licensutbildning för utredning av kränkande särbehandling för beteendevetare och organisationspsykologer.


KAKS®

— UTREDNINGAR —

Utredningar med KAKS® följer kraven i AFS:2015:4 och leder till bedömning av kränkande särbehandling samt riskområden i arbetsmiljön.


KAKS®

— METODSTÖD —

Metodstöd för HR och arbetsgivare för att utveckla fungerande rutiner för att förebygga och hantera kränkande särbehandling.

 

 

Skapa en inkluderande arbetsmiljö

— WALK THE TALK! —

 

 


— CALL FOR ENGAGEMENT —

Var med och bygg en hållbar arbetsmiljö med oss! Här kan ni dela med er av berättelser om hur ni lyckats skapa tolerans och inkludering i arbetsmiljön, eller nominera en arbetsplats som god förebild. Var med och påverka! Läs mer under fliken Om oss.


Care

— VÅR FILOSOFI —

Grundtanken är att alla människor behöver tillhörighet. När denna på ett eller annat sätt hotas uppstår stress och ohälsa. Kränkande särbehandling kan därför både leda till hot mot tillhörighet och triggas av hot mot tillhörighet på grund av arbetets förutsättningar. Orsaker bör därför sökas i arbetsmiljön snarare än hos individerna.

Professionella konsulter

— LICENSUTREDARE —

När du anlitar en licensierad utredare för KAKS® är du i trygga händer. Alla har en akademisk grundutbildning som beteendevetare, socionom eller psykolog och minst 5 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor. 

Kontrakt

— KONFIDENTIALITET —

Det ska vara tryggt att prata om kränkande särbehandling. Vi avslöjar aldrig våra uppdragsgivare. Vi namnger inte personer som utreds i rapporterna. Vi tar ansvar för våra tolkningar av vad som berättas utifrån informerat samtycke. Alla som deltar i utredningen får först godkänna vad som dokumenteras. Vi sparar inte några uppgifter om utredningar digitalt och lämnar inte ut rapporter i efterhand.